برنامه های سال ۹۵

 

١- سرمايه گذاري در زمينه توليد فيلم كوتاه
٢- ساخت تله فيلم با موضوعات اجتماعي با محوريت آسيبهاي اجتماعي
٣- فراخوان جذب و سرمايگذاري در زمينه ايده و سوژه هاي جديد به منظور توليد فيلمنامه
٤- ساخت فيلم هاي مستند با موضوعات اجتماعي براي نهادها و دستگاههاي إجرائي
٥- ساخت سريال ١٠ قسمتي با محوريت احترام و تكريم بنيان خانواده
٦- تربيت و اموزش نيروي انساني متخصص
٧- مشاركت در برگزاري جشنواره فيلم كوتاه خورشيد
٨- برگزاري نشست هاي نقد و بررسي آثار فيلم هاي توليدي موسسه