راهیابی فیلم ‘ تولد ‘ به بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم مسیر عشق

فیلم کوتاه تولد ساخته محمدرضا یکانی که از تولیدات موسسه هنری تصویر ستاره هنر میباشد به جشنواره بین المللی فیلم مسیر عشق راه پیدا کرد ، این جشنواره در آبان ماه برگزار میشود002