نقد فیلم

آرشــیو نقد فیـــلم

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 

(داستان عامه پسند) Pulp Fiction

نقد فیلم نیمرخ ها

نقد فیلم مرگ ماهی ها

«یحیی سکوت نکرد»

نقد فیلم ناهید

نقد فیلم مردن به وقت شهریور

نقد فیلم طبقه حساس

 نقد فیلم«فارست گامپ» forrest gump

A Beautiful Mind (یک ذهن زیبا)

نقد فیلم جدایی نادر از سیمین

نقد فیلم چهارشنبه سوری

نقد فیلم درباره الی

نقد فیلم لانتوری

نقد فیلم استراحت مطلق

نقد فیلم ایستاده در غبار

نقد فیلم the Revenant (بازگشته)

نقد فیلم جامه دران

نقد فیلم نهنگ عنبر

نقد فیلم دوران عاشقی

نقد فیلم هشت نفرت انگیز the hateful eight

نقد فیلم بادیگارد                                                                                                                         

نقد فیلم اژدها وارد میشود

نقد فیلم چهارشنبه

نقد فیلم نقد فیلم Gangs of New York (دار و دسته ی نیویورکی)

نقد فیلم من سالوادور نیستم

نقد فیلم در مدت معلوم

نقد فیلم رخ دیوانه

نقد فیلم( birdman)

نقد فیلم خشم و هیاهو

نقد فیلم ابدو یک روز

نقد فیلم کوچه بی نام

نقد فیلم مریخی(the Martian)

آرشــیو نقد فیـــلم

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند